Tuesday, July 26, 2011

Vi tính - VnExpress.net: Google dính scandal thu thập vị trí điện thoại, laptop

Vi tính - VnExpress.net
Vi tính - VnExpress - Tờ báo điện tử có nhiều độc giả nhất Việt Nam
Google dính scandal thu thập vị trí điện thoại, laptop
Jul 26th 2011, 17:00

Hãng tìm kiếm Mỹ bị tố cáo sử dụng ôtô chụp ảnh đường phố Street View để ghi lại vị trí hàng triệu smartphone hay máy tính xách tay của người dùng thông qua kết nối Wi-Fi.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment