Sunday, August 21, 2011

“QBQ! – Tư duy thông minh” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

“QBQ! – Tư duy thông minh” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | MediaFire Links | Direct Links

QBQ! – Tư duy thông minh

Posted: 21 Aug 2011 02:35 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Tổng Hợp TP.HCM Tác giả: John G.Miller Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. Cuộc sống càng phát triển, càng sôi động bao nhiêu thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó, chúng ta dễ dàng lãng [...]

Hạt giống tâm hồn – Phút dành cho Con

Posted: 21 Aug 2011 02:35 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Tác giả: Kent Nerburn. Dịch giả: Nhiều dịch giả. Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. "Khi đến tuổi trưởng thành và phải đối mặt với những thử thách lớn lao trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều cần những định hướng vững chắc để bước đi trong [...]

0 comments:

Post a Comment