Wednesday, August 24, 2011

“Sức mạnh của ngôn ngữ không lời” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

“Sức mạnh của ngôn ngữ không lời” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | MediaFire Links | Direct Links

Sức mạnh của ngôn ngữ không lời

Posted: 24 Aug 2011 08:28 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Tác giả: Carol Kinsey Goman. Dịch giả: Đặng Ngọc Thanh Thảo. Minh Tươi. Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. Có bao giờ bạn tự hỏi… Ấn tượng bạn để lại trong cấp trên của bạn như thế nào? Bạn có nên tin vào những điều cấp [...]

Sức mạnh của tĩnh lặng

Posted: 24 Aug 2011 08:27 AM PDT

Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Tác giả: Eckhart Tolle. Dịch giả: Nguyễn Văn Hạnh. Bản quyền thuộc First News – Trí Việt. Sức mạnh của Tĩnh lặng là tác phẩm tâm linh rất ngắn ngọn nhưng sâu sắc của Eckhart Tolle, tác giả được The New York Times bình chọn là một trong [...]

0 comments:

Post a Comment