Wednesday, October 5, 2011

Bài đăng mới từ Duy Pham Blog

Bài đăng mới từ Duy Pham Blog


Gắn hình ảnh cho bài viết có nhiều nhận xét

Posted: 05 Oct 2011 12:32 AM PDT

Đây là thủ thuật gắn hình ảnh cho Bài đăng có nhiều Nhận xét. Tùy theo cấp độ số lượng Nhận xét trong Bài đăng đó mà được gắn hình ảnh khác nhau, hình thức gần giống với tiện ích Đánh giá Bài đăng. Ở đây mình chia cấp độ số lượng Nhận xét trong Bài đăng thành 3 nhóm nhỏ: Đông vui, Sôi động và 100 độ. DEMO Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn. .post{

0 comments:

Post a Comment