Thursday, October 13, 2011

Bài đăng mới từ Duy Pham Blog

Bài đăng mới từ Duy Pham Blog


Bài viết ngẫu nhiên tốc độ cao cho Blogger

Posted: 13 Oct 2011 06:22 AM PDT

Một trong những tiện ích mình kiêng kỵ nhất là Random Posts, bởi tiện ích này tải toàn bộ dữ liệu từ feed về, không những làm chậm tốc độ cho blog mà còn không chính xác với blog có trên 500 bài viết - đây là con số bài viết tối đa được feed tải về. Trong tiện ích mình giới thiệu sau đây thay vì 1 lần tải toàn bộ feed thì mình tải lần lượt theo số bài viết muốn hiển thị và chỉ lấy duy nhất 1 bài

0 comments:

Post a Comment