Saturday, November 12, 2011

“Virtual Villagers: Thanksgiving Edition” plus 4 more - BlogTinHoc.NET

“Virtual Villagers: Thanksgiving Edition” plus 4 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | PC Games Download

Virtual Villagers: Thanksgiving Edition

Posted: 12 Nov 2011 03:40 AM PST

Virtual Villagers: Thanksgiving Edition là phiên bản của Virtual Villagers 1 cải tiến dành cho ngày lễ Thanksgiving … Tham gia vào game bạn sẽ hướng dẫn một bộ tộc ít người bằng cách dạy họ những điều cơ bản của sự sống. Phát triển một làng nhỏ khi họ với nhu cầu thực phẩm, [...]

Virtual Villagers: Halloween Edition

Posted: 12 Nov 2011 03:39 AM PST

Trong Virtual Villagers: Halloween Edition bạn phải hướng dẫn một bộ tộc ít người bằng cách dạy họ những điều cơ bản của sự sống còn. Phát triển một làng nhỏ khi họ có nhu cầu thực phẩm, nhà ở, công nghệ để nghiên cứu chữa bệnh! Nhưng khi làng phát triển và thịnh vượng, [...]

Virtual Villagers 5: New Believers

Posted: 12 Nov 2011 03:39 AM PST

Khám phá trung tâm của hòn đảo Isola trong phiên bản mới nhiều cải tiến của loạt game Virtual Villagers, khi bạn phải sống chung với một nhóm người đeo mặt nạ bí ẩn không theo tôn giáo. Và tất nhiên là họ không có đức tin vào bạn! Bạn sẽ phải hướng dẫn bộ [...]

Virtual Villagers 4: The Tree of Life

Posted: 12 Nov 2011 03:39 AM PST

Tiếp tục câu chuyện về bộ tộc trên hòn đảo bí ẩn Isola, trong Virtual Villagers 4: The Tree of Life – phiên bản nối tiếp series danh tiếng. Người thủ lĩnh lo rằng sự sống trên đảo đang dần thu hẹp lại và đã lựa chọn một nhóm người đi để tìm kiếm ra [...]

Virtual Villagers 1 : A New Home

Posted: 12 Nov 2011 03:39 AM PST

Đã có một số người may mắn sống sót trong một trận núi lửa khủng khiếp. Họ đã thoát khỏi đó và đã thấy một vùng đất màu mỡ nhưng họ chưa biết sẽ làm gì cả? Bạn sẽ phải hướng dẫn họ làm việc thể tồn tại trong vùng đất mới. Tuy nhiên bạn [...]

0 comments:

Post a Comment