Thursday, March 15, 2012

“4Sync 1.0.2” plus 2 more - BlogTinHoc.NET

“4Sync 1.0.2” plus 2 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | PC Games Download

4Sync 1.0.2

Posted: 15 Mar 2012 01:15 AM PDT

4Sync cho phép truy cập mọi tập tin của bạn từ bất kỳ nơi nào, tại chỗ làm, ở nhà, trên máy bay,… và đồng bộ tất cả các thiết bị của bạn với 15 GB dung lượng lưu trữ trên web miễn phí. ====================================== This service synchronizes your photos, music, zips, videos, docs. between [...]

Avira Free Antivirus 2012

Posted: 15 Mar 2012 12:57 AM PDT

Avira Free Antivirus là chương trình diệt virus miễn phí, cho phép bạn quét định kì và bảo vệ thường trực máy tính của bạn khỏi các chương trình có hại như virus, trojan, backdoor, worm, … Chương trình sẽ theo dõi mọi hành động được thực hiện bởi người dùng hay hệ thống và [...]

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1

Posted: 15 Mar 2012 12:34 AM PDT

Whether you know it or not, your computer is always at risk of becoming infected with viruses, worms, Trojans, rootkits, dialers, spyware, and malware of every kind. Malicious software is constantly evolving and becoming harder to detect and remove. Only the most sophisticated anti-malware technologies can detect and remove malicious programs from your computer. Malwarebytes [...]

0 comments:

Post a Comment