Tuesday, March 13, 2012

“Kingsoft Office 2012 Free” plus 2 more - BlogTinHoc.NET

“Kingsoft Office 2012 Free” plus 2 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | PC Games Download

Kingsoft Office 2012 Free

Posted: 13 Mar 2012 10:02 AM PDT

Kingsoft Office Suite Free 2012 Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí Kingsoft Office 2012 Free là bộ ứng dụng văn phòng, cung cấp rất nhiều tính năng tiện ích để tạo, mở và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hay dữ liệu kinh doanh. Kingsoft Office 2012 bao gồm Kingsoft Writer, Kingsoft Presentation và [...]

PowerPoint Viewer

Posted: 13 Mar 2012 09:42 AM PDT

Nếu bạn nhận được một bản trình chiếu PowerPoint (trong định dạng PPT) nhưng lại không có ứng dụng Microsoft Office hoặc PowerPoint được cài đặt thì không cần phải lo lắng. PowerPoint Viewer là ứng dụng miễn phí có thể giúp bạn mở (không hỗ trợ chỉnh sửa) các file PowerPoint. Đây là ứng [...]

PowerPoint Viewer 2007

Posted: 13 Mar 2012 09:32 AM PDT

Nếu bạn nhận được một bản trình chiếu PowerPoint (trong định dạng PPT) nhưng lại không có ứng dụng Microsoft Office hoặc PowerPoint được cài đặt thì không cần phải lo lắng. PowerPoint Viewer 2007 là ứng dụng miễn phí có thể giúp bạn mở (không hỗ trợ chỉnh sửa) các file PowerPoint. Đây là [...]

0 comments:

Post a Comment