Saturday, March 17, 2012

“System Speed Booster Pro 2.9.2.2” plus 8 more - BlogTinHoc.NET

“System Speed Booster Pro 2.9.2.2” plus 8 more - BlogTinHoc.NET

Link to Full Software Download | PC Games Download

System Speed Booster Pro 2.9.2.2

Posted: 16 Mar 2012 11:30 PM PDT

Tăng tốc cho chiếc PC yêu quí của bạn là 1 vấn đề nan giải. Rất nhiều công cụ tăng tốc máy tính đã ra đời, nhưng để đem lại hiệu quả như mong muốn của bạn thì System Speed Booster chính là thứ bạn cần. Lần đầu tiên sau khi cài đặt hoàn tất, [...]

Perfect Uninstaller 6.3.3.9 Datecode 16.03.2012

Posted: 16 Mar 2012 10:35 PM PDT

Với Perfect Uninstaller, bạn có thể tháo bỏ bất kì ứng dụng không cần thiết nào trong hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tiện ích Add /Remove Programs trong Windows không thể tháo bỏ hoàn toàn mọi ứng dụng cùng các khóa registry hư hỏng. Trái lại, Perfect Uninstall không chỉ có [...]

SysCheckUp 3.15

Posted: 16 Mar 2012 09:51 PM PDT

SysCheckUp là ứng dụng giúp bạn giữ cho máy tính chạy ở hiệu suất tối đa. SysCheckUp có thể sửa chữa nhiều vấn đề, bao gồm: các biểu tượng trên màn hình bị mất, mất thanh tác vụ, thiếu ổ đĩa, không có âm thanh và bị chặn truy cập vào Task Manager và Control [...]

Topalt Reports for Outlook 3.1.2

Posted: 16 Mar 2012 09:31 PM PDT

Topalt Reports helps you–create Outlook report to find that out. Create e-mail amount report to count e-mails received during certain time (hours, days, weeks, months). Create sender report to extract all e-mail addresses that you have received e-mails from.Feature include where easy to use for beginners, powerful for advanced users,extracts sender email addresses and can [...]

Dupe Remover for Outlook Express and Windows Mail 3.1.2

Posted: 16 Mar 2012 09:26 PM PDT

Use Dupe Remover to clean up your Outlook Express or Windows Mail from duplicate emails in no time.Search and remove email duplicates with this duplicate remover. Dupe Remover search is customizable to accurately identify all duplicates. Find duplicates quickly – start searching with just one mouse click. Main Benefits - Is FREE. - Easy to [...]

EnableDisable for Office 3.1.2

Posted: 16 Mar 2012 09:19 PM PDT

EnableDisable helps you – enable or disable add-ins for Office with just one mouse click. Disable add-ins for Office applications if you are running slow with the add-ins installed, enable them if you need to use them again. Feature include where no complex wizard to go thru. Can be run with one mouse click and [...]

Email Open View Free 4.5.7

Posted: 16 Mar 2012 09:09 PM PDT

Email Open View Free help you view .eml email files. It allows to Right Click and view messages, and converts email. Double Click to view email. It includes Attachment Extraction and Save functions. The user can print .eml – Text or HTML versions. It can Convert .eml to PDF, and .eml to Image (PNG, BMP, [...]

YourMail Free Edition 1.2.30

Posted: 16 Mar 2012 08:59 PM PDT

YourMail Free Edition enables you to file e-mails and attachments within 1-click and supports you with smart tagging options. The yourMail tag cloud displays only context or project related tags to be selected. Intelligent filters speeds up any search and recovery attempts. The integrated cockpit enables you to keep track of your communication and project [...]

Mozilla Thunderbird 11.0 Final

Posted: 16 Mar 2012 08:32 PM PDT

Mozilla Thunderbird là phần mềm e-mail miễn phí, dễ sử dụng như Outlook Express và tốt hơn trong nhiều khía cạnh. Thunderbird có tất cả các công cụ mà bạn mong chờ, bao gồm khả năng quản lý nhiều account từ một giao diện duy nhất, xác lập các nguyên tắc để xếp thư vào [...]

0 comments:

Post a Comment