Tuesday, December 11, 2012

Duy Pham Blog

Duy Pham Blog


Mang tuyết và cây thông Noel vào blog

Posted: 11 Dec 2012 07:14 AM PST

Không khí Giáng sinh đã bắt đầu trên các con phố, các bạn đang trang hoàng nhà cửa để đón một mùa Giáng sinh mới? Đừng quên ngôi nhà ảo trên Blogger cũng cần được trang trí. Bài viết này sẽ giúp bạn mang tuyết và cây thông Noel về cho blog của mình. Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <body> trong template của bạn. <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ document.write('<style type="text/

0 comments:

Post a Comment