Tuesday, December 18, 2012

Duy Pham Blog

Duy Pham Blog


Thêm nút Like cho Thread Comment

Posted: 17 Dec 2012 02:29 PM PST

Ở bài viết trước đây mình có hướng dẫn tạo nút Like cho những nhận xét. Tuy nhiên nó có nhược điểm là nếu bài viết càng nhiều nhận xét thì tốc độ tải trang càng chậm theo, và đó là dành cho phiên bản nhận xét cũ của Blogger. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo nút Like cho nhận xét ở phiên bản Thread Comment mới. Vẫn được sử dụng tiện ích Star Ratings "cây nhà lá vườn" của Blogger tuy nhiên

0 comments:

Post a Comment