Friday, March 28, 2014

“Miễn phí bản quyền phần mềm Perfect Effects 8 Premium Edition” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

“Miễn phí bản quyền phần mềm Perfect Effects 8 Premium Edition” plus 1 more - BlogTinHoc.NET

Link to Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm

Miễn phí bản quyền phần mềm Perfect Effects 8 Premium Edition

Posted: 28 Mar 2014 06:54 AM PDT

(BlogTinHoc.NET) – Perfect Effects Premium Edition là phần mềm được thiết kế với mục đích biến hình ảnh của bạn thành một tác phẩm nghệ thuật. Người dùng có thể sử dụng nhiều hiệu ứng, bộ lọc khác nhau, chèn khung, viền vào hình ảnh của mình. Với Perfect Effects Premium Edition, người dùng hoàn ...

The post Miễn phí bản quyền phần mềm Perfect Effects 8 Premium Edition appeared first on Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm.

Miễn phí bản quyền phần mềm CyberLink PhotoDirector 4

Posted: 28 Mar 2014 06:00 AM PDT

(BlogTinHoc.NET) – CyberLink PhotoDirector 4 là giải pháp trực quan, mạnh mẽ và toàn diện để tạo ra hình ảnh mang tính chuyên nghiệp. Từ thời điểm hình ảnh của bạn được nhập vào, bạn sẽ được cung cấp những tính năng mới để gia tăng chiều sâu và độ sắc nét cho tác phẩm ...

The post Miễn phí bản quyền phần mềm CyberLink PhotoDirector 4 appeared first on Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm.

0 comments:

Post a Comment