Thursday, June 12, 2014

Miễn phí bản quyền Aoao Watermark for Photo - BlogTinHoc.NET

Miễn phí bản quyền Aoao Watermark for Photo - BlogTinHoc.NET

Link to Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm

Miễn phí bản quyền Aoao Watermark for Photo

Posted: 11 Jun 2014 10:58 PM PDT

(BlogTinHoc.NET) – Aoao Watermark for Photo là phần mềm chuyên dụng cho phép bạn gắn watermark (bằng văn bản hay hình ảnh) lên hàng loạt ảnh số để bảo vệ bản quyền. Aoao Watermark for Photo thực sự dễ sử dụng và là phần mềm chuyên nghiệp để bảo vệ hình ảnh của bạn. Bạn ...

The post Miễn phí bản quyền Aoao Watermark for Photo appeared first on Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm.

0 comments:

Post a Comment