Tuesday, June 17, 2014

Miễn phí bản quyền phần mềm SoftOrbits Photo Retoucher - BlogTinHoc.NET

Miễn phí bản quyền phần mềm SoftOrbits Photo Retoucher - BlogTinHoc.NET

Link to Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm

Miễn phí bản quyền phần mềm SoftOrbits Photo Retoucher

Posted: 17 Jun 2014 01:34 AM PDT

(BlogTinHoc.NET) – SoftOrbits Photo Retoucher hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng cách làm sạch từng chi tiết nhỏ trong các bức ảnh cũ của bạn. Loại bỏ các đối tượng không mong muốn hay tạo ra một hình ảnh mới đẹp và hoàn hảo hơn. SoftOrbits Photo Retoucher tích hợp nhiều tính năng chỉnh sửa ...

The post Miễn phí bản quyền phần mềm SoftOrbits Photo Retoucher appeared first on Phần mềm Windows, Android Apps, Miễn phí bản quyền phần mềm.

0 comments:

Post a Comment