Showing posts from September, 2023

Tại sao Odoo ERP lại được nhiều nhà quản trị tin dùng?

Tổng quan về phần mềm Odoo ERP        Odoo là một ứng dụng mã nguồn mở (open-source) quản lý doanh nghiệp tích hợp ( Enterprise Resource Planning - ERP ) và ứng dụng quản lý tương tác khách hàng (Customer Relationship Management - CRM). Nó được phát…

Huyen Seatek
Load More
That is All