Showing posts from May, 2023

Sự ra đời của ChatGPT và sự đổ bộ vào Việt Nam

Trong thời đại số hóa ngày nay, Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Với khả năng học và xử lý thông tin nhanh chóng, AI đã mang lại nhiều lợi ích và ứng dụng đa dạng. Một t…

Huyen Seatek

IoT - Cuộc cách mạng công nghệ của thế kỷ 21

IoT( Internet of Things) là một trong những xu hướng công nghệ nổi bật của thời đại hiện đại, cho phép các thiết bị có khả năng kết nối Internet và truyền tải dữ liệu giữa chúng để thực hiện các chức năng tự động. Các thiết bị IoT có thể là cảm biến…

Huyen Seatek
Load More
That is All