Liên kết chuẩn SEO

 

 • Anchor text phải mô tả chính xác nội dung của trang được liên kết

 • Xây dựng liên kết nội bộ logic và hợp với cấu trúc trang web

 • Sử dụng tên miền và URL liên quan và hợp lý: giúp người dùng có thể di chuyển dễ dàng giữa các trang liên quan

 • Liên kết đến trang web khác cần có sự liên quan và cung cấp được giá trị cho người dùng

 • Hạn chế liên kết ngoại vi không đáng tin cậy hoặc quá nhiều liên kết trên một trang

 • Sử dụng thuộc tính “rel=nofollow” cho các liên kết không nên được theo dõi

 • Cấu trức URL đơn giản

 • Các từ mô tả trong URL đơn giản

 • Không được quá dài

 • Không viết có dấu hay nhiều kí tự đặc biệt

 • Không chứ từ khóa SEO

 • Hạn chế dẫn về thư mục con

 • Dùng các từ đã bản địa hóa( nếu có)

VD: https://www.example.com/lebensmittel/pfefferminz

 • Sử dụng phương thức mã hóa UTF-8 nếu cần

VD: Phương thức mã hóa UTF-8 cho các biểu tượng cảm xúc trong URL : example.com/%F0%9F%A6%99%E2%9C%A8

 • Không dùng ký tự không phải ASCII trong URL

VD: https://www.example.com/نعناع

 • Không dùng mã nhận dạng dài và khó hiểu

 • Nên dùng miền thao quốc gia cụ thể

 • Nên dùng gạch nối ( - ) và không nên dùng gạch dưới ( _ )

 • Không nên dùng các từ khóa viết liền nhau

VD: https://www.example.com/greendress


Post a Comment

Previous Post Next Post