Showing posts from March, 2023

CÁC LOẠI ERP VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÚNG

ERP ( Enterprise Resource Planning ) là một phần mềm tích hợp các quy trình kinh doanh và quản lý tài nguyên doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Thay vì làm việc trên các phần mềm riêng lẻ và dữ liệu độc lập như trư…

Huyen Seatek
Load More
That is All